Menu Close

Arhiva – sustav kvalitete

Izvješće AZVO-a o prosudbi VUSB-a 2011. godinu sustav kvalitete
1.2.2021.
Izvješće AZVO-a o prosudbi VUSB-a 2016. godinu sustav kvalitete
1.2.2021.
Zaključak AS – Usvajanje završnog izvješća_VUSB – certifikat
1.2.2021.
Realizacija Plana osiguravanja sustava kvalitete za 2018.
1.2.2021.
PSK 16 Analiza učinkovitosti sustava kvalitete
1.2.2021.
PSK 15 Postupak nabave na Veleučilištu
1.2.2021.
PSK 14 Studentska evaluacija nastave
1.2.2021.
PSK 13 Redovito i periodično ocjenjivanje studijskog programa
1.2.2021.
PSK 12 Primanje nastavnog osoblja u radni odnos
1.2.2021.
PSK 11 Prijelazi studenata s drugih visokih učilišta
1.2.2021.
PSK 10 Upis studenata
1.2.2021.
PSK 9 Postupak za prigovore korisnika
1.2.2021.
PSK 08 Postupak izrade rasporeda izvođenja nastave zauzeća nastavnog prostora i ispitnih rokova
1.2.2021.
PSK 7 Polaganje ispita
1.2.2021.
PSK 06 Provođenje nastave
1.2.2021.
PSK 05 Programi cjeloživotnog obrazovanja
1.2.2021.
PSK 4 Izrada novog studijskog programa
1.2.2021.
PSK 03 Unutarnja prosudba
1.2.2021.
PSK 02 Upravljanje dokumentima i zapisima
1.2.2021.
PSK 1 Izrada i izdavanje dokumenata sustava osiguravanja kvalitete
1.2.2021.
Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete
1.2.2021.
Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu 2019. godine
1.2.2021.
Plan kvalitete za 2015. godinu
1.2.2021.
Plan osiguravanja sustava kvalitete za 2017. godinu
1.2.2021.
Realizacija Plana osiguravanja sustava kvalitete za 2017
1.2.2021.
Plan osiguravanja sustava kvalitete za 2018. godinu
1.2.2021.
Realizacija Plana osiguravanja sustava kvalitete za 2018. godinu
1.2.2021.
Plan osiguravanja sustava kvalitete za 2019. godinu
1.2.2021.
Realizacija Plana aktivnosti za fazu naknadnog praćenja
1.2.2021.
Priručnik osiguravanja kvalitete
1.2.2021.
Politika očuvanja okoliša
1.2.2021.
Politika kvalitete
1.2.2021.