Menu Close

Informatika

Od 01.03.2021. za sve djelatnike i studente te veći dio vanjskih suradnika Sveučilišta u Slavonskom Brodu kreirani su novi AAI elektronički identiteti. Elektronički identiteti koriste se za pristup osnovnim i dodatnim mrežnim uslugama.

AAI Elektronički identitet

Oblik AAI elektroničkog identiteta:

iprezimeN@unisb.hr 

–  broj N može i ne mora postojati, ovisno o tome ima li više korisnika sa istom kombinacijom iprezime – prvo slovo imena i prezime, sve bez naših dijakritičkih znakova.

Lozinka za AAI elektronički identitet studenta istovjetna je staroj lozinci za studomat, osim ako u međuvremenu na zahtjev korisnika ili zbog nekog drugog razloga nije mijenjana.

Ukoliko korisnik nije siguran u to koji mu je točno elektronički identitet ili ne zna / zaboravio je svoju lozinku, treba se javiti na admin AT unisb.hr.

Ako administrator korisniku promijeni lozinku, treba što prije, a najkasnije u roku od 48 sati od primitka podataka, promijeniti lozinku koristeći: najmanje 8 znakova, mala, velika slova, brojke i interpunkcije.

Promjena lozinke i osobnih podataka može se obaviti na adresi:

https://aai.unisb.hr/ldap/user/

 

Elektronička pošta na sustavu Microsoft 365

Pomoću navedenog elektroničkog identiteta možete pristupiti elektroničkoj pošti ustanove u sustavu Microsoft 365 na adresi:

https://outlook.office.com/

Na navedenoj adresi nalazi se program Outlook online koji je preporučeni program za čitanje i pohranu elektroničke pošte. Program Outlook Mobile for Android je preporučeni program za čitanje pošte na mobilnom uređaju sa operativnim sustavom Android.

Korisnicima je omogućen pristup svim ostalim programima u skupu programa Microsoft 365, kao što su online verzije programa: Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint

Također, svakom korisniku dopuštena je instalacija desktop verzije programa MS Office na do pet računala.

Google Workspace

Svim unisb.hr korisnicima također je omogućen i pristup Google Workspace programu putem istog elektroničkog identiteta na adresi:

https://workspace.google.com/dashboard

Osim brojnih Google programa, korisnicima su na ovoj adresi dostupni programi Google Classroom i Meet, koje mnogi nastavnici koriste u daljinskoj nastavi.

U sustavima Google Workspace i Microsoft 365, unisb.hr korisnici imaju na raspolaganju brojne korisne programe i izdašan prostor za pohranu podataka.

 

Merlin – sustav za e-učenje

Sveučilište u Slavonskom Brodu kao osnovni alat za udaljeno učenje koristi sustav Merlin na adresi:

https://merlin.srce.hr

na koji se korisnici također prijavljuju svojim elektroničkim identitetom.

Molimo sve korisnike da se što prije prijave na sustav Merlin i obavezno urede i pohrane svoj profil. Ukoliko to ne učine, neće biti vidljivi u sustavu Merlin i nastavnici ih neće moći dodati u svoje e-kolegije.

 

NAPOMENA

Kako bi prijava na sve sustava prošla bez većih problema, korisnik se obavezno u korištenom web pregledniku (Chrome, Firefox, Edge, Brave …) mora odjaviti sa svojih drugih osobnih ili poslovnih Google računa, AAI računa drugih ustanova (sfsb.hr, vusb.hr, ….) ili drugih Microsoft 365 računa. Pomaže i brisanje spremnika i pohranjenih lozinki u web pregledniku.