Menu Close

Naslovi i cijene knjiga dostupnih u skriptarnici

NAPOMENA: crvenom bojom su označeni naslovi koji više nisu dostupni.

RB Naziv djela Autor Godina izdavanja Cijena za studente Cijena za
pravne osobe
1. Osnove tehnologije kalupljenja: Jednokratni kalupi II. dio. Budić, Ivan; Bonačić-Mandinić, Zoran 2004. 100,00 200,00
2. Oblikovanje metala deformiranjem. Grizelj, Branko 2002. 150,00 150,00
3. Alati i naprave. Grizelj, Branko 2004. 150,00 150,00
4. Osnove termodinamike i termotehnike (2. neiz. izdanje). Hnatko, Emil 2001. nedostupno nedostupno
5. Toplinska obradba Krumes, Dragomir 2000. 100,00 120,00
6. Površinske toplinske obrade i inženjerstvo površina. Krumes, Dragomir 2004. 80,00 100,00
7. Nove tehnologije. Krumes, Dragomir; Raos, Pero; Stoić, Antun; Stubičar, Mirko 1998 60,00 60,00
8. Kompjuterizacija poduzeća. Majdandžić, Niko 1994. 150,00 150,00
9. Primjena računala. Majdandžić, Niko 1996. 100,00 100,00
10. Računalom integrirana proizvodnja Majdandžić, Niko 1997. 100,00 100,00
11. Strategija održavanja i informacijski sustavi održavanja. Majdandžić, Niko 1999. 100,00 150,00
12. Izgradnja informacijskih sustava proizvodnih poduzeća. Majdandžić, Niko 2004. 150,00 230,00
13. Upravljanje proizvodnjom. Majdandžić, Niko; Lujić, Roberto; Šimunović, Goran; Matičević, Gordana; Majdandžić, Igor 2001. 100,00 150,00
14. Željezni materijali I. dio: Lijevovi. Novosel, Mladen; Krumes Dragomir 1994. 60,00 60,00
15. Željezni materijali II. dio: Konstrukcijski čelici. Novosel, Mladen; Krumes, Dragomir 1995. 100,00 100,00
16. Alatni materijali. Novosel, Mladen; Cajner, Franjo; Krumes, Dragomir 1996. 80,00 100,00
17. Željezni materijali (metalografske osnove i tehnička primjena željeznih ljevova) – 2. prošireno izdanje. Novosel, Mladen; Krumes, Dragomir 1997. 60,00 100,00
18. Posebni čelici Novosel, Mladen; Krumes, Dragomir 1998. 120,00 150,00
19. Osnove održavanja strojarskih konstrukcija. Sebastijanović, Slavko 2002. 80,00 100,00
20. Englesko-hrvatski rječnik općeg i proizvodnog strojarstva. Šetina, Silvija 1999. 50,00 50,00
21. Kinematika sa zbirkom zadataka Franjo Matejiček 2006. 100,00 150,00
22. Kinetika sa zbirkom zadataka Franjo Matejiček 2006. 100,00 160,00
23. Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala Ivan Vitez 2006. 35,00 80,00
24. Posebni ljevački postupci I dio Ivan Budić 2006. 100,00 200,00
25. Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda Milan Kljajin 2007. 100,00 180,00
26. Strojevi za oblikovanje metala deformiranjem Branko Grizelj 2008. 150,00 150,00
27. Rezni alati – noževi glodala Branko Grizelj Ivan Seuček 2008. 150,00 150,00
28. Osnove proizvodnje i sustavi označivanja metala Ivan Vitez 2008. 40,00 40,00
29. Tribologija u teoriji i praksi Vlatko Marušić 2008. 100,00 100,00
30. Posebni ljevački postupci II dio Ivan Budić 2009. 100,00 200,00
31. Izbor tekstova za njemački jezik Željka Rosandić 2009. 25,00 25,00
32. Uvod u statiku Matejiček, Semenski, Vnučec 2009. 100,00 180,00
33. Osnove tehnologije kalupljenja – Jednokratni kalupi I. dio (II izmij. i dop. Izdanje) Ivan Budić 2010. 120,00 120,00
34. Razvoj injekcijski prešanih polimernih tvorevina Pero Raos, Igor Čatić 1992. 100,00 100,00
35. Analiza injekcijskog prešanja polimera teorijom sustava Igor Čatić, Nada Razi, Pero Raos 1991. 100,00 100,00
36. Inženjerska grafika Milan Kljajin, Milan Opalić 2010. 180,00 180,00
37. Površinska obradba materijala (Detaljnije PDF 1, 2, 3) Mirko Gojić 2010. 200,00 200,00
38. TERMODINAMIKA I Antun Galović 2008. 60,00 60,00
39. TERMODINAMIKA II Antun Galović 2007. 90,00 90,00
40. JEDNADŽBE TEORIJE ELASTIČNOSTI Stjepan Jecić, Damir Semenski 2001. 45,00 45,00
41. TEORIJA VIBRACIJA Milrnko Stegić 2009. 40,00 40,00
42. MEHANIKA FLUIDA Zdravko Virag 2007. 75,00 75,00
43. TOPLINSKE TABLICE Boris Halasz, Antun Galović, Ivanka Boras 2008. 20,00 20,00
44. KONSTRUIRANJE POLIMERNIH PROIZVODA Mladen Šercer, Božidar Križan, Robert Basan 2009. 95,00 95,00
45. ZBIRKA ZADATAKA IZ UVODA U TERMODINAMIKU Boris Halasz 2009. 130,00 130,00
46. NAUKA O ČVRSTOĆI Ivo Alfirević 1995. 147,00 147,00
47. Teorijske osnove proizvodnje polimernih tvorevina Pero Raos, Mladen Šercer 2010. 100,00 100,00
48. Rezanje mlazom vode Sergej Hloch, Jan Valiček, Antun Stoić, Dražan Kozak, Ivan Samardžić, Jozef Novak-Marcinčin, Vladimir Modrak 2011. 80,00 120,00
49. POUZDANOST INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA Živko Kondić, Ivan Samardžić, Leon Maglić, Ante Čikić 2011. 100,00 100,00
50. NAUKA O ČVRSTOĆI II Ivo Alfirević 1999. 154,00 154,00
51. UVOD U TENZORE I MEHANIKU KONTINUUMA Ivo Alfirević 2003. 273,00 273,00
52. UVOD U MEHANIKU I Ivo Alfirević, Saucha, Tonković, Kodvanj 2010. 154,00 154,00
53. UVOD U MEHANIKU II Ivo Alfirević, Saucha, Tonković, Kodvanj 2010. 175,00 175,00
54. Osnove, metode i alati kvalitete Eraldo Banovac, Dražan Kozak, Leon Maglić 2011. 150,00 190,00
55. Modeliranje primjenom računala Milan Kljajin, Mirko Karakašić 2012. 100,00 140,00
56. Uvod u statiku sa zbirkom zadataka (četvrto dopunjeno i popravljeno izdanje) Franjo Matejiček, Damir Semenski, Zdravko Vnučec 2012. 100,00 180,00
57. Oblikovanje lima deformiranjem Branko Grizelj 2009. 250,00 250,00
58. Volumensko oblikovanje deformiranjem Branko Grizelj 2012. 150,00 150,00
59. Željezni materijali konstrukcijski čelici – II dopunjeno izdanje Mladen Novosel, Dragomir Krumes, Ivica Kladarić 2013. 100,00 100,00
60. Linearna analiza konstrukcija Ivo Alfirević 2011. 95,00 95,00
61. Kinematika sa zbirkom zadataka Franjo Matejiček 2019. 100,00 150,00
62. Kinetika sa zbirkom zadataka Franjo Matejiček 2014. 100,00 160,00
63. Inženjerska grafika Milan Kljajin, Milan Opalić 2016. 120,00 180,00
64. Energetski učinkovita rasvjeta Marinko Stojkov, Zvonimir Klaić, Damir Šljivac, Danijel Topić, Dražan Kozak, Kruno Trupinić, Tomislav Alinjak, Stevče Arsoski 2016. 100,00 100,00
65. Uvod u statiku sa zbirkom zadataka (peto dopunjeno i popravljeno izdanje) Franjo Matejiček, Damir Semenski, Zdravko Vnučec 2016. 100,00 180,00
66. Tehnologija rada pod naponom Marinko Stojkov, Damir Raljević 2016. 60,00 90,00
67. Kvaliteta 1 Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić 2018. – izdanje I 100,00 100,00
68. Kvaliteta 2 Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić 2018. – izdanje I 100,00 100,00
69. Kvaliteta 3 Živko Kondić, Leon Maglić, Duško Pavletić, Ivan Samardžić 2018. – izdanje I 100,00 100,00
70. Elementi strojeva – zbirka projektno-konstrukcijskih zadataka Milan Kljajin, Željko Ivandić i Mirko Karakašić 2018. 100,00 120,00
71. Modeliranje poduprijeto računalom Mirko Karakašić, Milan Kljajin, Željko Ivandić, Hrvoje Glavaš 2019. 100,00 120,00
72. Primjena linearnog programiranja u strojarstvu Katica Šimunović, Sara Havrlišan 2019. 100,00 100,00
73. Poduzetništvo B. Bolfek, I. Sigurnjak 2011. 19,69 19,69
74. English for horticulturists J. Vučić, A. Perković 2011. 36,75 36,75
75. Toplina E. Hnatko, J. Jukić 2012. 26,25 26,25
76. Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata H. Sivrić 2013. 24,68 24,68
77. Računalom podržano modeliranje prostornih modela I. Lacković, S. Šimunić 2014. 36,75 36,75
78. Priručnik za izvođenje vježbi iz kolegija Vinogradarstvo i
Voćarstvo
R. Benković 2015. 36,75 36,75
79. Motori SUI J. Jukić, E. Hnatko 2016. 39,38 39,38
80. Menadžment novog proizvoda S. Knežević, L. Duspara 2017. 31,50 31,50
81. Strateški menadžment L. Duspara, S. Knežević 2017. 31,50 31,50
82. Programiranje CNC strojeva M. Bošnjaković, A. Stoić 2019. 136,50 136,50
Skip to content