Menu Close

Održan 3. sastanak projektnog tima, 3. partnerski sastanak i 4. sastanak stručnog tima na projektu „Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji“

 

Info (PDF)

Posted in EU projekti