Menu Close

Održan 4. sastanak projektnog tima, 4. partnerski sastanak i 5. sastanak stručnog tima na projektu „Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji“

 

Info (PDF)

Posted in EU projekti