Menu Close

Održan 5. sastanak Projektnog tima, 5. Partnerski sastanak i 6. sastanak Stručnog tima na projektu „Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji“

 

Info (PDF)

Posted in EU projekti