Menu Close

Postupci jednostavne nabave

BN-2/2021 – Nabava tonera i tinti

Troškovnik BN-2/2021
20.5.2021.
Ponudbeni list BN-2/2021
20.5.2021.
Upit za dostavu ponuda BN-2/2021
20.5.2021.

BN-25/2021 – Materijal za čišćenje i održavanje

Troškovnik BN-25/2021
14.5.2021.
Ponudbeni list BN-25/2021
14.5.2021.
Poziv na dostavu ponuda BN-25/2021
14.5.2021.

BN-14/2021 – Preventivni zdrastveni pregled

Troškovnik BN-14/2021
7.5.2021.
Ponudbeni list BN-14/2021
7.5.2021.
Poziv na dostavu ponuda BN-14/2021
7.5.2021.

SN-1/2021 – Papir za printanje i fotokopiranje

Troškovnik SN-1/2021
17.3.2021.
Ponudbeni list SN-1/2021
17.3.2021.
Upit za dostavu ponuda SN-1/2021
17.3.2021.

BN-3 – Uredski materijal

Troškovnik BN-3/2021
16.3.2021.
Ponudbeni list BN-3/2021
16.3.2021.
Upit za dostavu ponuda BN-3/2021
16.3.2021.

BN-1/2021 – Informatička oprema

Troškovnik BN-1/2021
15.3.2021.
Ponudbeni list BN-1/2021
15.3.2021.
Poziv na dostavu ponuda BN-1/2021
15.3.2021.

BN-7/2021 – Dijelovi i potrepštine za računala

Troškovnik BN-7/2021
18.2.2021.

Ponudbeni list BN-7/2021
18.2.2021.

Poziv na dostavu ponuda BN-7/2021
18.2.2021.

BN-33/2021 – Provedba i administracija EU projekta AVACS

Odluka o odabiru BN-33/2021
12.2.2021.

Troškovnik BN-33/2021
29.1.2021.

Ponudbeni list BN-33/2021
28.1.2021.

Poziv na dostavu ponuda BN-33/2020
4.2.2021.

BN-33/2020 – NABAVA USLUGE IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI S ANALIZOM TROŠKOVA I KORISTI ZA PROJEKT CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE (CIRI)

Ponudbena dokumentacija – PRILOZI I-IV
11.1.2021.

Prilog A. Projektni zadatak – 08.01.2021
11.1.2021.

Poziv na dostavu ponuda – SFSB – Studija izvodivosti i CBA – 08.01.2021
27.1.2021.

BN 32-2020

Troskovnik_Uredski materijal BN_32_2020
17.11.2020.

Ponudbeni list_Uredski materijal
11.11.2020.

Upit za ponudu BN 32-2020
11.11.2020.

BN 34-2020

Troskovnik_Toneri_BN34 2020
4.11.2020.
Upit za ponudu BN 34-2020
4.11.2020.

BN 29-2020

3-Ponudbeni list Adaptacija BN 29-2020
1.10.2020.
2-Troskovnik BN 29-2020
1.10.2020.
1-SV-Upit za ponudu BN 29-2020
1.10.2020.