Menu Close

Knjižnica

Mrežni katalog: Knjižnica: Sveučilište u Brodu

Odjel društveno- humanističkih znanosti

Radno vrijeme za korisnike:

  • ponedjeljkom, srijedom i petkom 9:00-12:00 sati

Lokacija: Gundulićeva 20, 35000 Slavonski Brod

Telefon:+385 35 492 648

Kontakt e-mail: gloncar@sfsb.hr

Upute korisnicima:

  • Knjižnica Odjela društveno- humanističkih znanosti počinje s radom 3.2.2021.
  • Moguća je posudba građe koja je vidljiva na mrežnom katalogu Odjela društveno- humanističkih znanosti
  • Molimo studente bivšeg Dislociranog studija u Slav. Brodu da vrate posuđenu građu koja im nije nužna kako bi ista bila obrađena.
  • Knjižnica Odjela društveno- humanističkih znanosti počinje s radom 3.2.2021.
  • Moguća je posudba građe koja je vidljiva na mrežnom katalogu Odjela društveno- humanističkih znanosti
  • Molimo studente bivšeg Dislociranog studija u Slav. Brodu da vrate posuđenu građu koja im nije nužna kako bi ista bila obrađena.

Strojarski fakultet, Tehnički odjel

Radno vrijeme za korisnike:

  • ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 7.30- 11.30 sati
  • utorkom od 11.00- 14.30 sati
  • petkom od 7.30- 15.30 sati

Lokacija: Gundulićeva 20A, 35000 Slavonski Brod

Telefon: +385 35 493 437

Kontakt e-mail: knjiznica@sfsb.hr